De geboorte van een eerste kind vormt in veel gezinnen een omslagpunt. Onderzoek toont aan dat moeders vanaf dan vaak minder buitenshuis gaan werken, terwijl vaders juist meer uren aan hun job beginnen besteden. Toch is het zo belangrijk om de opvoeding niet alleen aan de mama’s over te laten. Een kind heeft behoefte aan […]